แสดง %d รายการ

Silica Gel (ซิลิก้า เจล) 1 kg. Silicon Dioxide

160.50 ฿

Silica Gel (ซิลิก้า เจล) มีชื่อทางเคมีคือ Silicon Dioxide สังเคราะห์มาจาก Sodium Silicate เป็นแร่ธาตุที่เกิดขั้นตามธรรมชาติ
มีลักษณะแข็ง ใส มีความบริสุทธิ์ แพ็คกิ้ง 1kg.