หจก.เอิร์ต เคมี แล็ป

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544  เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่เหมาะสำหรับ การใช้งานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสำหรับโครงการ

การทดลองหรือทดสอบในโรงงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน จนถึงครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าที่เราจำหน่าย