*นำสินค้ามาเปลี่ยนหรือคืนได้ไม่ว่ากัน อย่าลืมเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ

1.1 บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

1.2 สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนครบถ้วนและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

1.3 หากสินค้าที่เปลี่ยน/คืนเป็น อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี และสินค้าที่อยู่ในภาชนะบรรจุ กล่อง หรือขวดปิดสนิท หรือมีการ ซีลล็อค ต้องยังไม่เคยถูกเปิดใช้ และอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

1.4 การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ ไม่ครอบคลุมถึง

 • สินค้าสั่งทำ สินค้า Pre-Order หรือสินค้าที่สั่งจากต่างประเทศมาเฉพาะแก่ลูกค้า
 • สินค้าถูกปรับแต่ง หรือ ถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า
 • ไม่ทำการส่งคืนสินค้าตามกำหนดหลังจากได้รับการยืนยันจากบริษัทฯภายในระยะเวลา 3 วันทำการ
 • ส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางร้าน
 • สินค้าอาหารเลี้ยงเชื้อ/สารเคมี/ชุดทดสอบบางชนิด ไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจได้ โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทฯ
 • สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนใจ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ และค่าจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่าน 150 บาท/ครั้ง

2. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้า

2.1 การคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า อันเนื่องมาจากการชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

เหตุผลการคืนสินค้า

– สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง เมื่อสินค้ามาถึงลูกค้าพบว่ากล่องพัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ลูกค้าต้องถ่ายภาพลักษณะความเสียหาย หรือสภาพกล่องบรรจุและส่งให้แก่ทางบริษัทฯ และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน

– สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง ลูกค้าต้องระบุลักษณะ หรือรายละเอียดการใช้งานไม่ได้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของสินค้าไม่ครบตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”

– สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)

2.2 สินค้าหมวดเครื่องแก้วตลอดจนสินค้าที่เป็นแก้ว หรือสินค้าที่มีส่วนประกอบใดๆที่แตกหักได้ง่าย บริษัทฯ ยินดีรับประกันความเสียหายจากการจัดส่ง โดยลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบวันเดียวกันกับวันที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้ว หากเกินจากวันดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2.3 สำหรับความเสียหายจากการจัดส่งโดยบริการของไปรษณีย์ไทย หากลูกค้าพบเหตุผิดปกติ เช่น กล่องมีลักษณะผิดรูป มีรอยเปิด หรือฉีกขาด สามารถปฏิเสธการรับขณะนำจ่ายและขอเปิดตรวจสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ได้ หากพบว่าสินค้าภายในเสียหาย/สูญหาย อันเกิดจากความบกพร่องในทางไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถทำเรื่องสอบสวนและขอชดเชยค่าเสียหายกับทางไปรษณีย์ไทยได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2.4 การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายดังต่อไปนี้

 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ จากการใช้งาน
 • สินค้าที่เกิดความสึกหรอจากการใช้งานปกติ หรือใช้งานผิดวิธี ใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเก็บหรือดูแลรักษาผิดวิธี
 • สำหรับสินค้าที่มีความเสียหายซึ่งคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ เองเท่านั้น สินค้างดรับคืน
 • สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่เนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้าตามเหตุผล 3 ข้อข้างต้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ส่งอีเมล์แจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ที่ [email protected]
 • ทางบริษัทฯ ยืนยันการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าของลูกค้า ลูกค้าดำเนินการส่งคืนสินค้าภายใน 3 วัน
 • สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน/คืน ภายใน 10 วันทำการ
 • ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ต เคมี แล็ป (แผนกขาย) 10/123 หมู่บ้านพร้อมชัย ซ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 20/3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160

4. การขอแก้ไขเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน

 • การขอแก้ไขเอกสารจะต้องแจ้งขอแก้ไขภายในเดือนเดียวกันกับเดือนที่ออกเอกสารเท่านั้น หากข้ามเดือนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี
 • การขอแก้ไขเอกสารในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผิดหรือไม่ได้แจ้งไว้ก่อนการจัดส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารชุดเก่ากลับมายังบริษัทฯ และค่าจัดส่งเอกสารชุดใหม่ไปให้ท่าน 50 บาท/ครั้ง
 • การขอแก้ไขเอกสารในกรณีที่ทางบริษัทฯ ออกเอกสารผิด ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารชุดใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง

หมายเหตุ

 • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่ได้แจ้งตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด