Showing all 1 result

Glove Powder Free (Sritrang) ถุงมือไม่มีแป้ง

310.30 ฿

ถุงมือศรีตรังโกลฟส์ แบบไม่มีแป้ง (กล่องสีเขียว)

เหมาะสำหรับคนที่แพ้แป้ง
บรรจุกล่องละ 100ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)