Showing 1–16 of 21 results

Hot Plate 1500W EGO เตาให้ความร้อน

3,745.00 ฿

เตาให้ความร้อน เตาไฟฟ้า E.G.O.Hotplate

หน้าเตากลมสีดำ ตัวฐานสูงสีขาวเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเตา 180มม.

Thermometer Alcohol Taiwan

53.50 ฿

เทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์ (Thermometer) Taiwan
มาพร้อมวงแหวนยางกันกระแทก มีขีดบอกชัดเจนทุกๆ 1 องศาเซลเซียส