แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

BOD Bottle (Wheaton) ขวดแก้ว

481.50 ฿

ขวดBOD (B.O.D. Bottle)
ขวดแก้วสำหรับใช้วิเคราะห์หาค่า BOD ในน้ำ,น้ำเสีย หรือของเสียตามมาตรฐานขององค์การ American Public Health Association
ขนาด 300ml

Bottle Reagent German W/M (ขวดรีเอเจ้นท์ปากกว้าง)

214.00 ฿428.00 ฿

ขวดรีเอเจ้นท์  / Reagent Bottles

ขวดรีเอเจ้นท์ เป็นขวดสำหรับเก็บตัวอย่างผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง

มี 2 ชนิด ได้แก่

ขวดรีเอเจ้นท์ ปากแคบ (Reagent Bottles Narrow Mouth, PP)

ขวดรีเอเจ้นท์ ปากกว้าง (Reagent Bottles Wide Mouth, PP)