แสดง %d รายการ

Petri Dish Plastic 15x90mm.500pairs Hycon

1,605.00 ฿

จานเพาะเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ แบบหนา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. สูง 15 มม. แบบ 1 ช่อง (ก้นพร้อมฝา)
Sterilized Petri Dish Plastic 90×15 mm