Showing all 3 results

Glove Nitrile Touch N Tnff (Ansell) ถุงมือไนไตรสีเขียว

642.00 ฿

ถุงมือยางไนไตรสีเขียว แบบไม่มีแป้ง เหมาะสำหรับใช้ใน คลีนรูม โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมรถยนต์และอื่นๆ

Out Of Stock

Glove Powder Free (Sritrang) ถุงมือไม่มีแป้ง

310.30 ฿

ถุงมือศรีตรังโกลฟส์ แบบไม่มีแป้ง (กล่องสีเขียว)

เหมาะสำหรับคนที่แพ้แป้ง
บรรจุกล่องละ 100ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)

Out Of Stock

Glove Powder(Sritrang) ถุงมือมีแป้ง

224.70 ฿

Glove Powder(Sritrang) ถุงมือมีแป้ง (กล่องสีม่วง)

ถุงมือศรีตรังโกลฟส์ แบบมีแป้ง
บรรจุกล่องละ 100ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)