แสดง %d รายการ

BOD Bottle (Wheaton) ขวดแก้ว

481.50 ฿

ขวดBOD (B.O.D. Bottle)
ขวดแก้วสำหรับใช้วิเคราะห์หาค่า BOD ในน้ำ,น้ำเสีย หรือของเสียตามมาตรฐานขององค์การ American Public Health Association
ขนาด 300ml