แสดง %d รายการ

Autoclave Tape (ออโตเคลป เทป)

321.00 ฿

ออโตเคลปเทป / Autoclave Tape
Indicator Tape for Steam Sterilization หรือ Autoclave Tape (ออโตเคลป เทป)

เป็นเทปที่ใช้เพื่อตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อว่าถึงตามเกณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้หรือไม่ โดยเมื่ออุณภูมิสูงถึง 121 องศาเซลเซียส

เทปจะเปลี่ยนสีจาก สีขาวนวล/น้ำตาล (off‑white/tan) ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม/ดำ (dark‑brown/black)