แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

DRBC Agar 500gm.Difco BBL

4,494.00 ฿

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar เฮกโตเอนเอนเทอริกเอการ์ ขนาด 500gm. ยี่ห้อ Difco เกรด Sulitable for Microbiology