แสดง %d รายการ

Brush (แปรงล้างหลอดทดลอง)

37.45 ฿53.50 ฿

แปรงใช้ทำความสะอาด ใช้ล้างหลอดทดลอง และล้างอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องปฎิบัติการแลป