ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Swab Test) (20 Test/กล่อง) ‘เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข’

749.00 ฿

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Swab Test) (20 Test/กล่อง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Swab Test)
Test Kit for Cleanliness of Food-Contact Articles and Hands
“คิดค้นและพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข”
ชุดทดสอบนี้ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือมือผู้สัมผัสอาหาร หรืออาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีที่อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดเจ็บป่วยหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ swab test 1 กล่อง สามารถทดสอบได้ 20 ตัวอย่าง

ราคาสินค้ารวมVat 7% หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทฯ พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษี 13หลัก ตอนสั่งซื้อสินค้า 

ราคาที่จำหน่ายผ่านทางเว็ปไซต์ เป็นราคาเฉพาะขายออนไลน์เท่านั้น จะไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับการซื้อขายปกติของเซลล์ในบริษัท หากลูกค้าพอใจในราคานี้ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ