ชุดทดสอบ คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (Free Reaidual Chlorine)

481.50 ฿

ชุดทดสอบ

– คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (Free Reaidual Chlorine)  ขนาด 30 ml.

– คลอรีนคงเหลือทั้งหมดในน้ำ (Total Reaidual Chlorine) ขนาด 30 ml.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาสินค้ารวมVat 7% หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทฯ พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษี 13หลัก ตอนสั่งซื้อสินค้า

ราคาที่จำหน่ายผ่านทางเว็ปไซต์ เป็นราคาเฉพาะขายออนไลน์เท่านั้น จะไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับการซื้อขายปกติของเซลล์ในบริษัท  หากลูกค้าพอใจในราคานี้ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ

ชุดทดสอบ

– คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (Free Reaidual Chlorine)

ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

– สระว่ายน้ำ

– น้ำประปา

– น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร,น้ำบอยเลอร์,น้ำหล่อเย็น

– โรงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติทางเทคนิค

– ช่วงในการวัด 0.0-4.0 mg/l (0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0)

– ใช้วิธีการวัดแบบ DPD

– ทดสอบได้มากกว่า 220 ตัวอย่าง ต่อชุด

– มีความละเอียดแม่นยำ

– สะดวกและรวดเร็วต่อการวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด