Buffer Sol.pH 9.21 250ml. – Buffer Sol.pH 11.00 250ml. (Mettler)

695.50 ฿

Buffer Sol.pH 9.21 250ml. – Buffer Sol.pH 11.00 250ml. (Mettler) / น้ำยามาตรฐาน pH
น้ำยามาตรฐาน Buffer Solution เป็นสารละลายที่ใช้ควบคุม ความเป็นกรดและเบสของสารละลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เคมีภัณฑ์นี้เป็นสารเคมีสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยประกอบ

คำเตือน: ห้ามนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องสำอาง หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

Buffer Solution / น้ำยามาตรฐาน pH
น้ำยามาตรฐาน Buffer Solution เป็นสารละลายที่ใช้ควบคุม ความเป็นกรดและเบสของสารละลาย

หรือสารละลายของกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน

 

ราคาสินค้ารวมVat 7% หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทฯ พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษี 13หลัก ตอนสั่งซื้อสินค้า

ราคาที่จำหน่ายผ่านทางเว็ปไซต์ เป็นราคาเฉพาะขายออนไลน์เท่านั้น จะไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับการซื้อขายปกติของเซลล์ในบริษัท  หากลูกค้าพอใจในราคานี้ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

, , , , ,