Glove Nitrile Powder Free (Sritrang) ถุงมือไนไตรไม่มีแป้ง

160.50 ฿

Glove Nitrile Powder Free (Sritrang) ถุงมือไนไตรไม่มีแป้ง

กล่องสีฟ้า
บรรจุกล่องละ 100ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถุงมือศรีตรังโกลฟส์ แบบไม่มีแป้ง (กล่องสีฟ้า) เหมาะสำหรับคนที่แพ้แป้ง
บรรจุกล่องละ 100ชิ้น (ราคาต่อกล่อง)

ราคาสินค้ารวมVat 7% หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทฯ พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษี 13หลัก ตอนสั่งซื้อสินค้า 

ราคาที่จำหน่ายผ่านทางเว็ปไซต์ เป็นราคาเฉพาะขายออนไลน์เท่านั้น จะไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับการซื้อขายปกติของเซลล์ในบริษัท หากลูกค้าพอใจในราคานี้ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

, ,