แสดง %d รายการ

Buffer Sol.pH 9.21 250ml. – Buffer Sol.pH 11.00 250ml. (Mettler)

695.50 ฿

Buffer Sol.pH 9.21 250ml. – Buffer Sol.pH 11.00 250ml. (Mettler) / น้ำยามาตรฐาน pH
น้ำยามาตรฐาน Buffer Solution เป็นสารละลายที่ใช้ควบคุม ความเป็นกรดและเบสของสารละลาย