แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Buffer Sol.pH 2 250ml.Mettler

695.50 ฿

สารละลายบัฟฟเฟอร์ pH Solution 2  250ml. ยี่ห้อ Mettler tolebo เป็นน้ำยามาตรฐาน

ที่ใช้ในการ Calibrate หัววัดค่า pH เพื่อให้หัววัดสามารถวัดค่า pH ในสารละลายอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ

Buffer Sol.pH 9.21 250ml. – Buffer Sol.pH 11.00 250ml. (Mettler)

695.50 ฿

Buffer Sol.pH 9.21 250ml. – Buffer Sol.pH 11.00 250ml. (Mettler) / น้ำยามาตรฐาน pH
น้ำยามาตรฐาน Buffer Solution เป็นสารละลายที่ใช้ควบคุม ความเป็นกรดและเบสของสารละลาย