แสดง %d รายการ

Cotton Swab Sterile 6″ No.S Box

246.10 ฿

ไม้พันสำลี ปราศจากเชื้อ / Cotton Swab (ยี่ห้อ Thai Gauze)
ไมัพันสำลีปราศจากเชื้อ บรรจุในซองกระดาษปิดสนิท

ขนาดบรรจุ ห่อละ 1 อัน ขายเป็นกล่อง กล่องละ 100 อัน