Cotton Swab Sterile 6″ No.S Box

246.10 ฿

ไม้พันสำลี ปราศจากเชื้อ / Cotton Swab (ยี่ห้อ Thai Gauze)
ไมัพันสำลีปราศจากเชื้อ บรรจุในซองกระดาษปิดสนิท

ขนาดบรรจุ ห่อละ 1 อัน ขายเป็นกล่อง กล่องละ 100 อัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม้พันสำลี ปราศจากเชื้อ / Cotton Swab (ยี่ห้อ Thai Gauze)
ไมัพันสำลีปราศจากเชื้อ บรรจุในซองกระดาษปิดสนิท
ห่อละ 1 อัน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ Ethylene Oxide ส่วนหัวทำด้วยสำลี (Cotton) ส่วนด้ามทำด้วยไม้ผิวเรียบ ไม่มีเสี้ยนที่อาจเป็นอันตราย อายุการเก็บรักษา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต
ขนาดบรรจุ ห่อละ 1 อัน ขายเป็นกล่อง กล่องละ 100 อัน
– ก้านทำจากไม้ผิวเรียบ ไม่มีเสี้ยน ยาว : 150 มม.
ส่วนหัวพันด้วยสำลี ขนาดกว้าง 5 มม.
บรรจุในซองกระดาษ ซองละ 1 อัน ปิดสนิท
ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ Ethylene Oxide
อายุการเก็บ 3 ปี นับจากวันผลิต

 

ราคาสินค้ารวมVat 7% หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี ให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ บริษัทฯ พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษี 13หลัก ตอนสั่งซื้อสินค้า

ราคาที่จำหน่ายผ่านทางเว็ปไซต์ เป็นราคาเฉพาะขายออนไลน์เท่านั้น จะไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับการซื้อขายปกติของเซลล์ในบริษัท  หากลูกค้าพอใจในราคานี้ สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ