PH Paper 0-14 (Merck) กระดาษลิตมัส

321.00 ฿

กระดาษพี เอช / pH Indicator Test Strips, 100 stripsกระดาษลิตมัส /
กระดาษวัดค่าพีเอช ช่วง pH 0 – 14 กระดาษ pH (ลิตมัส) วัดค่ากรด-ด่าง

รายละเอียด

กระดาษพี เอช / pH Indicator Test Strips, 100 stripsกระดาษลิตมัส /
กระดาษวัดค่าพีเอช ช่วง pH 0 – 14 กระดาษ pH (ลิตมัส) วัดค่ากรด-ด่าง

เป็น กระดาษพี เอช แบบแผ่นตรวจ ใช้วัดค่าในช่วง pH 0 ถึง 14 Universal Indicator Strips

วัดค่า pH โดยการเทียบสี ได้ตั้งแต่ pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบแผ่นตรวจ

วิธีการใช้งาน : ใช้งานสะดวก เพียงจุ่มทดสอบ และเทียบสี
ใช้สำหรับทดสอบความเป็นกรด-ด่างในช่วงต่างๆ ในสารละลายและตัวอย่าง ใช้งานง่ายโดยทำการวัดและเทียบสีที่ข้างกล่อง

:: ขนาดบรรจุ :: 100 แผ่นตรวจ ต่อกล่อง

” ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ / สั่งซื้อสินค้าที่หน้าเวปไซต์ ”
” ออกใบกำกับภาษีฉบับสมบูรณ์ให้ทุกรายการสั่งซื้อ ”

ค่าจัดส่ง
ลงทะเบียน 60 บาท, Kerry Express 145 บาท, EMS 150 บาท,
หรือให้ทางร้านเลือกให้ คิดค่าขนส่งพิเศษ เพียง 100 บาท ทุกขนาด

** ทางร้านสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกจัดส่งสินค้าตามช่องทางที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของสินค้า
** หากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ กxยxส >120 ซม. หรือมีน้ำหนัก >10 กก. อาจใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าปกติ

หมายเหตุ ส่งสินค้า 1-7 วันทำการ (หากมีการล่าช้าไม่เกิน 1-2 สัปดาห์)